Menu

Årshjul og info

Klubben Aalborg Chang består både som forening og som økonomi ved, at hundredevis af fodbold- og tennisspillere, venner, forældre og frivillige bruger klubben og skaber og udvikler den.

 Aktivitetsudvalget er nedsat for at samle flest muligt af klubbens medlemsinteresser og forene disse på en måde, så Chang bliver en klub, hvor forskellige sportsgrene, aldre, årgange og hold alle medvirker til at alle i klubben oplever den som et stort fællesskab - et socialt rum, hvor man gerne vil involveres og engageres.

Dette skal bl.a. ske med traditioner, sociale arrangementer og events samt aktiviteter, der styrker fællesskabet og/eller bidrager til klubbens økonomi.

Nedenfor opdateres Changs årshjul - udover tidspunkter kan du læse om formål med aktiviteterne og målgrupper - både i forhold til deltagelse samt planlægning og gennemførelse.