Menu

Trænere og holdledere

Changs Fodboldudvalg/FU fastsætter principper for fodbold i Aalborg Chang, så hvert enkelt betalende medlem tilbydes udvikling, træning og kampdeltagelse i overensstemmelse med Changs formål og målsætninger.

Det er således FU's opgave at fastlægge og kvalitetssikre træner/holdleder-strukturen, så titler som børnetræner, cheftræner, træner-assistent, holdleder m.v. giver klar mening i forhold til de forskellige årgange og niveauer i klubben og i forhold til klubbens overordnede målsætninger og økonomi.
Og det er FU's ansvar sammen med bestyrelsen at fastsætte årsbudget for fodbold i Aalborg Chang - herunder budget for aflønning/omkostningsgodtgørelse af trænere samt budget for træneruddannelse.

FU har sat sig det mål, at samtlige årgange, hold og medlemmer i 2017 skal trænes af trænere, der har indgået aftale med Chang om målsætninger, metoder, ansvar, etc. 

  1. FU godkender og vejleder i oprettelse af årgange/hold og øvrige træningstilbud og fastsætter formål og målsætninger for disse
  2. FU godkender og vejleder i tilmelding af hold til turneringer og stævner
  3. FU laver aftaler med trænere og holdledere i Aalborg Chang
  4. FU godkender og vejleder i træneruddannelse

Spørgsmål til og ønsker om deltagelse i trænerkurser bedes rettet til FU.

Spørgsmål vedr. træningstidspunkter, baner, bolde, udstyr mm. skal også rettes til FU.

Brian Kvist Nielsen er kampfordeler i Chang og vores kontakt til DBU mht alt vedr. turneringstilmelding og deltagelse. Brian sørger for at vores hjemmebanekampe bliver program-sat, og han sørger for sorte dommere til officielle kampe til 8-mands- og 11-mandskampe.

Endelig er Changs inspektør Jørn 'Tromme' Christensen til rådighed, hvis det drejer sig om adgang til baner og klubhus, træningsudstyr og booking og brug af klubhuset.

Trænere i Chang pr 17. december 2016
For kontaktinfo - se de enkelte årgange og holds egne sider. Kontakt FU ang. rettelser og input.

Name-in-club Fornavn Efternavn Rolle Hold/Årg
Tromme Jørn Christensen Inspektør Alle
Kvisten Brian Kvist Nielsen Kampfordeler
+ holdleder (S1)
Alle
Hjorth Jesper Hjorth Træner S1
Terkel Terkel Christensen Træner S1
Pejter Jan Pejtersen Cheftræner S2
RP Rasmus Pejtersen Ass. træner S2
Worning Rasmus Worning Cheftræner S2 + U19.2
BjarneHoldleder Bjarne Kristensen Holdleder S1
PigeKjær Peer Kjær Cheftræner Dame JS
Lauge Morten Lauge Ass. træner S3
Thomas P Thomas Pedersen Træner S5
Zazi Maiwand  Zazi Træner S6
Lyhne Andreas Lyhne Træner S6.2
Psyllos Frederik Psyllos Træner U19.1
Haris Haris  Dzanovic Ass. træner U19.2
AK Anders Kristensen Træner U19.3
Bugge Flemming Bugge Målmandstræner Alle
Stormark Kristoffer  Stormark Træner U15
Serup Jonas  Serup Cheftræner U16
Diana Diana Troelsen Forældretræner U13P
Veronica Veronica Simoni Frivillig træner U13P
Boe Kasper Boe Teknik-træner Alle
Gasberg Kristian Gasberg Cheftræner U13D
Sigh Christian Sigh Ass. træner U13D
MP Morten Petersen    
Winther Lars Winther Forældretræner U12D
JP Jens  Pedersen Forældretræner U12D
Helge Helge Bjørn-Jensen Forældre-holdleder U12D
Vibeke Vibeke  Norup Forældre-holdleder U13P
AMN Anne Marie Nielsen Forældre-holdleder U12P
Hasselb' Rasmus Hasselbalch Forældretræner U11P
Yashar Yashar Bavel Træner U15
Musikmester Rene Krone Forældretræner U11D
Elstrøm Kim Elstrøm Forældretræner U11D
Dalager Henrik Dalager Forældretræner U11D
Sletten Dan  Sletten Forældre-holdleder U10
Kokken Mads  Bjerg Forældretræner U10
Enemark Niels Enemark Forældretræner U10
AaB'eren Jesper Korsgaard Forældretræner U10
Genz Tommy Genz Forældretræner U9
JJ08 Jesper Jensen Forældretræner U9
Elley Henriette Elley Forældre-holdleder U9
Nøhr Rasmus Nøhr Forældretræner U9
Kildevæld Andreas Kildevæld Forældretræner U8
Grønkjær Henrik  Grønkjær Forældretræner U8
Jeppe M Jeppe Mogensen Forældretræner U8
Rikke G Rikke  Gundersen Forældre-holdleder U8
Linneberg Casper  Linneberg Forældretræner U7
Thomas Betjent Thomas Ahrensbach Forældretræner U7
JJ010 Jacob Jensen Forældretræner U7
Kongen Henrik Brclic Forældretræner U7
U6 Flemming Flemming Brøndsted Cheftræner U6

 


Ed. FU/jø 23.12.16