Menu

CORONA træningsplan

COVID-19 har medført mange ændringer, og det betyder at al træning er under ændret forhold, hvor Aalborg Chang følger DBUs retningslinjer som kan findes her https://dbu.dk/nyheder.

Der findes sprit ved begge boldskure, og bolde samt rekvisitter kan vaskes med vand ved boldskuret ved mini-kunsten. 

Der er desuden indført en midlertidigt baneplan, som fremgår af nedenstående: