Menu

Nyt fra bestyrelsen

image
22. juli 2019 kl. 22:12

Efterårssæsonen står snart for døren og om kort tid kører fodbold- og tennisaktiviteterne for fuld skrue igen. Der er flere fodboldhold, som allerede begynder at spille med i DBUs turneringer i slutningen af uge 32.

Sommerpausen har givet anledning til at reflektere lidt over den forgangene forårets forskellige aktiviteter og det er vist ingen hemmelighed, at den nye bestyrelse har været spændt hårdt for. Håbet er at vi fremadrettet får bedre styr på klubbens organisering og opgaver. Som I kan læse nedenfor, er der også række spændende tilbud på vej som vi gerne vil orientere jer medlemmer om.

Klubforløb med DBU Jylland

I løbet af foråret indledte Chang et klubforløb med DBU Jyllands klubkonsulent, Michael Mathiesen. Det skulle gerne ende ud i en styrket børne- og ungdomsafdeling, hvor vi håber at kunne tilknytte en eller to koordinatorer fra 01.01.2020. Én der er dedikeret til pigefodbolden og én til drengene. Ligeledes skal disse koordinatorer understøtte vores trænere og bistå dem i deres udvikling.

Alle klubbens trænere og ledere er inviteret til møde d. 4. september, hvor de præsenteres for tankerne bag koordinatorfunktionen og får mulighed for at give inputs til denne.

Bold og bevægelse for 2-4 årige

Chang har også som en del af klubforløbet valgt at bruge DBUs klubrågiver til at hjælpe med at opstarte et nyt fodboldtilbud for 2-4 årige efter sommerferien. Det nye tilbud hedder ’Bold og Bevægelse’ og første træning er onsdag d. 14. august kl. 17.00-17.45. Alle er velkommen til at komme at prøve. Det er dog et krav at forældrene deltager sammen med børnene.

I kan læse mere om Bold og Bevægelse her.

Skolesamarbejde

Chang vil gerne styrke samarbejde til lokalområdets skoler og i løbet af foråret har vi tilbudt dem at være med til DBUs skolesamarbejde "Hoved, Kroppen og Klubben". Her får skolerne mulighed for at afholde en ’Åben skole dag’ på Changs anlæg, hvor DBU stiller med to instruktører, der står for afviklingen af dagen. På denne dag lærer indskolingseleverne om foreningsliv, sundhed, glæde og bevægelse. Udskolingseleverne lærer om foreningsliv, frivillighed, træning af yngre børn, samt om at være instruktør og rollemodel. De slutter af med at få ansvaret for at afvikle aktiviteter for indskolingseleverne.

I første omgang er det fastlagt at Kærbyskolen og Skipper Clement Skolen kommer på besøg på Provstejorden, mens vi endnu afventer svar fra Stolpedalsskolen og Vester Mariendalsskolen. Kærbyskolen kommer d. 12. september. Datoen for Skipperens besøg er endnu ukendt.

C1 kursus til børne- og ungdomstrænere

Søndag d. 8. september 2019 udbyder Chang i samarbejde med DBU et C1-kursus, der tilbydes til alle vores forældretrænere og potentielle børne-og ungdomstrænere. Vi håber at så mange trænere som muligt ønsker at opkvalificere sig. Tilmelding sker til Casper Linneberg på cl@aalborgchang.dk.

FC Soccermoms/Fodbold Fitness for kvinder

Vores nye tilbud til mødre eller kvinder i og omkring Chang var en stor succes i foråret, hvor op mod 20 kvinder var forbi til en af de 4 gratis prøvegange. Tilbuddet starter op igen onsdag d. 14. august kl. 17.00 med Diana Troelsen som tovholder.

Fødselsdagsfest på Provstejorden søndag d. 1. september

Søndag d. 1. september 2019 fylder Aalborg Chang 107 år. Det vil bestyrelsen gerne markere med en festlig dag på Provstejorden. I samarbejde med vores kampfordeler, Brian Kvist, har vi fået lagt en lang række børnestævner om formiddagen og ungdoms- og seniorkampe om eftermiddagen. I kan se alle hjemmekampene her.

Vi håber at alle i og omkring Aalborg Chang vil komme at fejre klubben og få en festlig dag på Provstejorden. Nærmere information om indholdet for dagen kommer i løbet af august.

Medlemsundersøgelse2019
I løbet af juni og starten af juli har Chang for første gang nogensinde gennemført en medlemsundersøgelse og dermed givet alle klubbens medlemmer en mulighed for at komme til orde. Bestyrelsen vil gerne takke for den flotte opbakning til undersøgelsen, hvor 175 medlemmer har valgt at svare. Vi vil i løbet af efteråret gå i dybden med undersøgelsens resultater og forsøge efter bedste evne at gøre Chang til et endnu bedre sted at komme som spiller, træner, forældre eller frivillig.

Vigtige datoer i efteråret 2019

1.august: Kontingent for efterårssæsonen udsendes

9.-11.august: Sæsonstart for fodbold i DBU turneringer

12.-14. august: Opstart af børneholdene efter skolernes sommerferie

1.september: Aalborg Changs 107 års fødselsdag

27.september: Tennisafslutning sommersæsonen

25.oktober: Gule ærter

2.-3. november: Sæsonafslutning seniorafdelingen

 

På vegne af bestyrelsen

Formand, Morten Borregaard