Menu

Fodbold i Chang / FU

Alle, der vil spille fodbold i Chang, skal ha' mulighed for det - uanset køn, alder, ambitioner og talent! (ref. 2015 vedtægterne)

Bestyrelsen skal sikre, at Chang har et Fodboldudvalg (FU), der er sammensat bredest muligt i forhold til medlemsskaren, så alle beslutninger om Chang fodbold træffes med bredt fokus på, at alle tilgodeses, alle informeres og alle oplever sig selv som en del af fællesskabet Aalborg Chang. For info om kommissorium og medlemmer, se FU2016.

Changs vigtigste ressourcer er trænerne og holdlederne!

Uden medlemmer var Aalborg Chang ingenting. Men de betalende medlemmer, der træner, spiller kampe og hygger i klubben, tiltrækkes og fastholdes primært af de trænere og holdledere, der 100% frivilligt eller mod beskeden kompensation, ugentligt bruger 2-3-4-5 eftermiddage/aftener på at planlægge, koordinere og afvikle fodbold og klubliv for Changs godt 600 aktive fodbold-medlemmer.

Ved indgangen til 2017 er Chang begavet med ca. 60 trænere/holdledere - se listen og Changs trænergrundlag.
Denne side og undersider er møntet på disse - og på andre, der evt. kunne tænke sig at være en del af Chang-broderskabet...

Praktisk info, vejledning og inspiration

På træner/ledermødet 13. december 2016 er alle trænere/ledere blevet gjort bekendt med at FU frem mod Standerhejsningen vil sørge for, at alle trænere i Chang er tilknyttet på skriftlig aftale med klubben.

FU orienterede, at hensigten med æbleskive-træf, udover at takke alle for deres store indsats i 2016, også var at understrege vigtigheden af, at klubben, vi trænere/ledere og medlemmerne alle anerkender hinanden, hinandens årgange og hold - og at vi gør det i erkendelse af, at vi som et sammentømret fællesskab har langt bedre vilkår og fremtid i klubben, end vi vil ha', hvis vi forsøger at virke som klubber-i-klubben.

I den kommende tid skal dette cementeres med etablering af fælles Facebook-gruppe for trænere/ledere i Chang, afholdelse af fælles standerhejsning 28. januar (hvor ALLE deltager), træner-leder-fest 11. februar (hvor alle trænere deltager) og så ellers gennemførelse af en masse events og aktiviteter, der gør fællesskabet stærkere og klubben større!

FU præsenterede Årsplan 2017 for Chang Fodbold - og der blev nedsat arbejdsgrupper, der skal sikre, at aktiviteterne gennemføres. Gå til Årsplan 2017.

 


Ed. FU/jø 21.12.16