Menu

Medlemskab

Er du allerede medlem 

Når du er oprettet som medlem, skal du huske at rette i dine oplysninger, hvis der sker ændringer.

Klubbens medlemsregister bliver automatisk opdateret med de oplysninger, du indtaster. Medlemsregisteret indeholder oplysning om navn, adresse, fødselsdato, telefonnr. og e-mail.

Ændringer til dine personlige medlemsoplysninger skal foretages på DBU's hjemmeside via dette link: https://mit.dbu.dk/ (åbner i nyt vindue). Log ind med dit brugernavn og adgangskode, som du fik i din velkomstmail. Har du glemt dine koder, så tryk på "Glemt adgangskode?", og du vil få dem tilsendt i en mail.

Når du er logget ind, trykker du på menupunktet "Mine oplysninger", hvor du har mulighed for at rette i dine medlemsoplysninger.

Det er vigtigt, at dine oplysningerne altid er korrekte, da de bruges af klubben til udsendelse af kontingent, og til at udsende information fra klubbens bestyrelse, holdledere og trænere.

For at holdledere og trænere skal kunne sende beskeder til dig, er det ligeledes vigtigt, at du har sat kryds i "Ja tak, jeg vil gerne modtage SMS'er og E-mails fra klubben".

 

Indmeldelse

Når du skal indmelde dig, så find den rette afdeling i skemaerne nedenfor og tryk på "Indmeldelse i afdelingen". Følg herefter vejledningen på skærmen. Når din indmeldelse er registreret og godkendt, modtager du en velkomstmail. Der kan gå et par dage.

                                                                              
           

S t ø t t e m e d l e m s k a b

           
           
           

 Alle

           

Helårligt kontingent

      

 

           

                                     B ø r n e a f d e l i n g e n                        

           
           

 Årg. 2013/14

           
                       

Halvårligt kontingent

           
           

 Årg. 2012

           
           

Halvårligt kontingent

           
           

 Årg. 2011

           
           

Halvårligt kontingent

           
           

 Årg. 2010

           
           

Halvårligt kontingent

           
           

 Årg. 2009

           
           

Halvårligt kontingent

           
           

 Årg. 2008

           
           

Halvårligt kontingent

           
           

 Årg. 2007

           
           

Halvårligt kontingent

           

                             

           

 U n g d o m s a f d e l i n g e n 

           
           

 Årg. 2006

           
           

Halvårligt kontingent

           
           

 Årg. 2005

           
           

Halvårligt kontingent

           
           
           
           

 Årg. 2004

           
           

Halvårligt kontingent

           
           

 Årg. 2003

           
           

Halvårligt kontingent

           
           

 

           
           

 Årg. 2002

           
           

Halvårligt kontingent

           
                                                                                                                                                                                            
           

 S e n i o r a f d e l i n g e n

           
p.t. ingen U18 pigehold
           
           

 Årg. 2000/01

           
           

Halvårligt kontingent

           
           

 Senior

           
           

Halvårligt kontingent

           
           

 Senior

           
           

 Halvårligt kontingent

           

 

pt. ingen +32 kvinder

Senior Halvårligt kontingent

 

Studierabat

Aalborg Chang ønsker at tilbyde fuldtidsstuderende, der ikke samtidig har fuldtidsjob, en studierabat på medlemskontingentet.

Derfor er der mulighed for at opnå studierabat på kr. 200 pr. halvår, hvis man er fuldtidsstuderende og uden fuldtidsjob og kan dokumentere dette med studiekort (eller optagelsesbrev/indskrivningsbekræftelse, hvis du endnu ikke har fået studiekort eller dit studiekort er ældre end 3 år). Studierabat kan ikke opnås for ungdomssuddannelser på f.eks. tekniske skoler, handelsskoler og gymnasier.

Eksisterende medlem: Er du allerede medlem, skal du blot sende en kopi af dit studiekort (eller optagelsesbrev/indskrivningsbekræftelse, hvis du endnu ikke har fået studiekort eller dit studiekort er ældre end 3 årtil medlem@aalborgchang.dk sammen med information om navn, adresse, fødselsdato og forventet slutdato på dit studie.

Nyt medlem: For at opnå studierabat skal du som nyt medlem først udfylde indmeldelsen (benyt linket nedenfor). Herefter skal du sende en e-mail til medlem@aalborgchang.dk med kopi af dit studiekort (eller optagelsesbrev/indskrivningsbekræftelse, hvis du endnu ikke har fået studiekort eller dit studiekort er ældre end 3 år) samt information om forventet slutdato på dit studie. Bemærk, at dit medlemskab med studierabat først er gyldigt, når studiekortet med oplysninger er modtaget.

                                                                             
           

 S t u d i e r a b a t

           
 
           

 Senior

           
           

Halvårligt kontingent

           

 

Betalingsbetingelser

Kontingentet opkræves forud. 

Halvårligt kontingent dækker perioderne 1/1-30/6 og 1/7-31/12. Der skelnes således ikke mellem udendørs og indendørs fodbold.

Betales kontingentet ikke rettidigt udsendes der en Rykker-1, hvor der tillægges et rykkergebyr på kr. 100.

Betales Rykker-1 ikke udsendes Rykker-2, og der tillægges yderligere kr. 100 i rykkergebyr.

Betales Rykker-2 ikke, vil medlemmet automatisk blive slettet af medlemslisten. Medlemmet vil ikke være spilleberettiget i andre klubber, da spillercertifikat ikke kan udleveres.

 

Udmeldelse 

Udmeldelse kan kun ske ved at sende en e-mail til medlem@aalborgchang.dk med angivelse af dit fulde navn, adresse og fødselsdato.

Spillercertifikat kan udleveres til en anden klub, efter vi har modtaget udmeldelsen fra dig, og på betingelse af du ikke er i restance med betaling af kontingent.

 

Øvrige spørgsmål 

Evt. øvrige spørgsmål til dit medlemskab bedes rettet til medlem@aalborgchang.dk.