Menu

Materialer, træner-kit, spillertøj m.m.

Sportsfolk må ikke gå ned på udstyr - heller ikke i Chang...

Følgende team er sat mhp at få etableret standarder for indkøb og materialedisponering. Imens der arbejdes, står vi til rådighed for trænere/holdledere, der har mangler, ønsker og spørgsmål.

 

 

Changs inspektør, Jørn 'Tromme' Christensen.

Fodboldudvalg: fodboldudvalget@aalborgchang.dk