Menu

Formandens beretning

Chang Venner – formandens beretning februar 2018

Lad os mindes de gode Changfolk, som er gået bort i 2017/18. Birgit Østergaard og Doris Bech, begge mangeårige hjælpere i Bankocentret, er gået bort i maj 2017 og her senest i februar 2018. Cricket spiller i Aalborg Chang Bjarne Lund Pedersen er gået bort efter kort tids sygdom. Lad os holde 1 minuts stilhed. – Æret være deres minde.

Vi arbejder hvert år på de indre linjer med at køre vores søndags forretning i Bankocentret med mange trofaste frivillige hjælpere. Det kan nogle gange være en udfordring at få kabalen til at gå op hver søndag. Men vi er p.t 28 frivillige i Chang Venner til at betjene kunderne i Bankocentret hver søndag året rundt, hvoraf kun de 10 er egentlige Chang folk, der hovedsagelig passer kontorets opgaver, mens vi har eksterne hjælpere i bankohallen til salg af plader og diverse andre opgaver. For at kunne køre forretningen skal der hver søndag være 12 personer til stede.

Vi forsøger altid at tiltrække nye Changfolk til at hjælpe i Bankocentret, så vi ikke skal ud i byen for at få hjælp til at betjene de mest centrale poster. 2017 har været et godt år for Chang Venner med et overskud på godt 15.000 kr. Bankocentret har i 2017 udloddet 636.000 kr. til de 6 foreninger, der i forening driver Bankocentret, hvilket må siges at være næsten som ”i gamle dage”, hvor klubberne forventede et overskud hvert år på over 100.000 kr. Men som det fremgår af vores regnskab, har vi først fået de sidste 14.000 kr. fra 2017 regnskabet her i januar måned. Derfor er de ikke med i vores årsregnskab.

Der afholdes fortsat kræmmermarked i Bankocentret den første lørdag i alle vintermånederne, hvilket giver et afkast på ca. 10.000 kroner pr. gang.

Aalborg Universitet er efterhånden blevet en fast lejer i Bankocentret med afholdelse af eksamener, som strækker sig over 5-6 måneder om året med gennemsnitligt 15 eksamener årligt. Hver eksamen giver et pænt provenu til Bankocentret, selvom vi har udgifter til de hjælpere, der stiller borde op og sætter på plads efter hver eksamen, så der kan spilles banko om aftenen.

Spillehallen i Bankocentret kører nu igen med en stabil forpagter. Det er dejligt, at der er kommet ro over spillehallen efter flere år med problemer på stedet. De 6 foreninger laver hver især indberetning til SKAT pr. 1. februar, hvorefter Aalborg Chang så får del i overskuddet i Spillehallen på Lundeborgvej til klubbernes ungdomsarbejde.

Aalborg Chang har i 2017 modtaget godt 65.000 kr. fra SKAT. Et flot tilskud fra de spillelystne i spillehallen. Beløbet går direkte til Aalborg Chang og fremgår derfor ikke af vores regnskab.

Chang Venner holdt i efteråret et vellykket arrangement for vore hjælpere med partnere med spisning på Restaurant Frederiksberg.

I år har Bankocentret 30 års jubilæum. Bestyrelsen har i den forbindelse besluttet at holde en jubilæumsfest for alle frivillige hjælpere lørdag den 24. marts i Bankocentret. Der vil ligeledes blive inviteret til en jubilæumsreception for klubber, sponsorer og venner af huset.

/TI