Menu

Formandens beretning

Chang Venner – formandens beretning februar 2017

 

2016 har været et roligt år for Chang Venner med få aktiviteter ud over vores daglige virke i BankoCentret.

Det har så til gengæld givet os arbejde på de indre linjer, da vi er inde i en tid, hvor flere af de personer fra Aalborg Chang, som var med til at starte BankoCentret op for 29 år siden, er ved at sige stop. Der var stiftende generalforsamling i oktober 1987 med opstart i foråret 1988.

Vi har bl.a. måtte sige farvel til Birgit og Heine Østergaard, og nu har også Doris og Kaj Bech ønsket at stoppe som trofaste hjælpere søndag efter søndag siden opstarten. Kaj har ligeledes siddet i Bankocentret bestyrelse i mange år som repræsentant for Aalborg Chang.

Men så er det godt, at vi har kunnet tiltrække nye Changfolk til at hjælpe i Bankocentret, så vi ikke skal ud i byen for at få hjælp til at passe forretningen. Der skal jo bruges 12 personer hver søndag aften hele året. Vi er i øjeblikket 30 personer i truppen til at dele opgaverne, og der tages hensyn til, om man vil have 1, 2, 3 eller 4 vagter på en måned.

Ellers har 2016 har været et godt år for Chang Venner, hvor vi har sparet på omkostningerne til moderklubben, da der åbenbart ikke har været så stor brug for økonomisk støtte i det forgangne år. På regnskabet har vi haft en omkostningsnedgang fra 150.000 til 50.000 kr. på et år.

Men der ligger allerede ønsker her i det nye år om hjælp til flere aktiviteter i Chang.

 

På indtægtssiden har Chang Venner sammen med de øvrige klubber i BankoCentret haft et rimeligt år, hvor tingene har fundet et fornuftigt leje med godt 200 gæster i gennemsnit 6 dage om ugen.

Der afholdes fortsat kræmmermarked i Banko Centret, hvor det de tidligere år var 6 lørdage i vinterhalvåret, men der har været lidt grus i maskineriet, og derfor har der i efteråret kun været afholdt et enkelt kræmmermarked.

Aalborg Universitet har igen gjort flittigt brug af vores lokaler til afholdelse af eksamener i maj/juni måned og nu også i januar/februar måned. Hver eksamen giver et provenu på 6300 kr. til BankoCentret, hvor så udgifter skal trækkes fra til de hjælpere, der stiller borde op og sætter på plads efter eksamen.

Sidste år kunne vi fortælle, at spillehallen i BankoCentret var gået konkurs. Klubberne tabte et større beløb, men det er nu historie, og en ny lejer har overtaget spillestedet efter en noget lang sagsbehandlingstid hos spillemyndighederne. Så nu håber vi alle, at det kører derudaf.

 

Chang Venners indtægtskilde fra spillehallen er fra 2016 blevet ændret, da SKAT på landsplan har ønsket at få mere hånd i hanke med spillehallerne. Det har resulteret i, at spillehallerne skal indberette direkte til SKAT, hvorefter SKAT udlodder til klubbernes ungdomsafdeling efter 10%’s reglen.

De 6 moderklubber laver hver indberetning til Skat pr. 1. februar 2016, hvorefter Aalborg Chang så får del i overskuddet i Spillehallen på Lundeborgvej.

Så Aalborg Chang har i 2016 modtaget godt 58.000 kr. fra Skat til ungdomsarbejde, efter man har opgjort fordelingen mellem klubberne. Et flot tilskud fra de spillelystne i spillehallen. Beløbet går direkte til Aalborg Chang og fremgår derfor ikke af vores regnskab.

Chang Venner holdt i efteråret et arrangement for vore hjælpere i BankoCentret ved en rundvisning i Det gamle Apotek i Østerågade med efterfølgende bespisning på res. Duus.

 

Til orientering kan det oplyses, at vi gennem et stykke tid havde været på udkig efter at hjælpe Aalborg Chang med nye stole til mødelokalet, da de gamle grønne stole var nedslidte. Vi fandt via vore kontakter nogle brugbare stole, så der skete en udskiftning i 2016.

Vi forsøger at have et godt samarbejde med de 5 andre klubber i BankoCentret, så tingene glider uden de store problemer i en ellers lidt svær tid for spillestederne i hele landet. Flere har lukket ned også i vores landsdel, men vi forsøger at holde fanen højt og oplever også, at mange nye medlemmer kommer til fra Brønderslev i nord og Hobro i syd. En stor radius for at komme til bankospil.

 

Sidst en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2016, og det kan nok også afspejles ved der ikke er den store udskiftning på bestyrelsesposterne.

 

/TI