Menu

Nyheder

 

Bestyrelsen i Chang Venner har efter Generalforsamlingen, den 23. februar 2017, konstitueret sig:

Formand:            Torben Iversen 
Kasserer: Jørn Giehm
Sekretær: Gert Jensen
Medlem: Georg B. Larsen
Medlem: Kaj G. Nielsen
Suppleant: Mogens Jensen
   
Revisor: Heine Østergaard
Revisor: Ole K. Kristensen
   
Rev. Suppl.: Niels J. Jensen

Kontaktperson: Torben Iversen. Mail: Togubi@gvdnet.dk. Mobil: 40185560

 

Generalforsamling, den 23. februar 2017.

Pkt. 1. Velkomst.
  Formanden, Torben Iversen, bød velkommen
Årets afdøde Chang-medlemmer blev mindet med 1 minuts stilhed:
Mogens Skovgaard Thomsen og Erik Agerholm Sørensen.
Pkt. 2. Valg af dirigent.
  Heine Østergaard blev valgt og bestred som vanligt opgaven med stor autoritet.
Pkt. 3. Formandens beretning.
 

Er vedhæftet dette referat. 

Torben orienterede om aktiviteterne i BankoCentret - de sædvanlige bankospil, kræmmermarkederne og udlejning til Universitetet. Torben takkede for det store arbejde Birgit og Heine Østergård, Doris og Kaj Bech har udført siden BankoCentret startede for 29 år siden - i 1988.

Beretningen blev godkendt.

Pkt. 4. Kassereren aflægger regnskabet.
 

Kasseren, Jørn Giehm, er jo desværre sygemeldt p.t. I hans sted aflagde Torben Iversen regnskabet. I 2016 er omkostningerne, herunder tilskud til Aalborg Chang, faldet drastisk, fra 150.000,- i 2015 til 50.000,- i 2016.

Beretning blev godkendt

Pkt. 5. Valg til Bestyrelsen.
 

Jørn Giehm, Georg Bundgaard Larsen og Kaj Nielsen blev genvalgt.

Valg af suppleant.

Mogens Jensen blev valgt.

Pkt. 6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
  Heine Østergaard og Ole Kjeld Kristensen blev genvalgt. Niels Jørgen Jensen blev valgt som suppleant.
Pkt. 7. Indkomne forslag.
  Ingen.
Pkt. 8. Eventuelt.
 

Som sædvanlig var der en livlig debat, med mange gode forespørgelser og kommentarer, både generelt, men også eksempelvis regnskabet.

Dirigenten takkede for en god generalforsamling, og motiverede 1 Chang Hurra.

Tak til Hanna og Bodil, som efterfølgende serverede sild og skipperlabs - som sædvanligt dejligt.