Menu

COVID-19 lukker for aktiviteter i hallen

image
21. december 2021 kl. 13:00
Nedlukning af indendørs aktiviteter

Fra dags dato lukkes ALLE aktiviteter i hallen. Det opretholdes indtil videre til 5.januar 2022. 

Nedlukningen berører IKKE fitnesscentret i denne omgang. Husk dog at overholde anbefalinger og retningslinjer. 

 

 

Vi følger selvfølgelig forsat de retningslinjer, der udstikkes. Der opfordres i øvrigt til at følge anbefalingerne: 

 

Derudover følger vi forsat DBU, og rette stadig ind efter nedenstående: 

Coronapas
I relation til faciliteter i fritids- og foreningslivet gælder kravet om Coronapas for personer der er fyldt 15 år, hvis man skal have adgang til lokaler, lokaliteter og arrangementer med over:

 • 100 tilskuere/deltagere mv. indendørs (forstået som det antal billetter, der udbydes ifm. en forestilling/event/kamp i biograf, teater, idrætshal) og uanset om der er tale om siddende eller stående tilskuere/deltagere mv.
 • 1.000 tilskuere/deltagere mv. udendørs (forstået som det antal billetter, der udbydes), og uanset om der er tale om siddende eller stående tilskuere/deltagere mv.

Ovenstående gør sig gældende i forbindelse med følgende faciliteter og arrangementer:

 • Koncerter og scenekunstforestillinger mv.
 • Forevisninger i biografer eller lignende og storskærmsarrangementer
 • Betalende tilskuere ved idræt
 • Større menighedsarrangementer (følger reglerne om større arrangementer på Kulturministeriets område)
 • Musser, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre (VPAC) og lignende
 • Gudstjenester og religiøse handlinger som fx dåb, vielser og begravelser mv.
 • Folkeoplysning, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet
 • Zoologiske anlæg og akvarier
 • Bade- og legelande, svømmehaller (for svømmehaller gælder kravet ikke for forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter)
 • Forlystelsesparker, spillehaller og kasinoer
 • Konferencer, foredrag, messer og dyrskuer
 • Indendørs serveringssteder, hvortil offentligheden har adgang – herunder klubhuscafeterier mv.

Kravet om Coronapas gælder for det samlede lokale eller det samlede afgrænsede udendørsareal, fx et stadion. Det er ikke muligt at undgå krav om Coronapas ved at sektionsopdele.

Det er den ansvarlige arrangør eller institutions ansvar at kontrollere Coronapas.

Udøvere, ansatte, frivillige mv. er ikke omfattet af krav om Coronapas, men opfordres til at have et sådant.


Regeringen har udarbejdet en række anbefalinger til forenings- og fritidslivet, som er gældende for børn og unge i dagtilbud og grundskole, når et lokalområde har høje smittetal.

Anbefalingerne for børn og unge er:

 • Klæd om hjemmefra. Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten
 • Prioritér faste/mindre grupper. Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.
 • Aflevering udendørs. Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs.
 • Hold afstand. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Grænseværdierne, der definerer høj lokal smitte er på nuværende tidspunkt følgende:

 • Kommuner: 400 smittede pr. 100.000 indbyggere og mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage.
 • Sogne: 800 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere, mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage samt en positivprocent på mindst 3.

 

Vi henviser desuden også til DBU og fodboldens corona regler: https://www.dbu.dk/klubservice/fodboldens-corona-regler/