Menu

Blanketter

Omkostningsgodtgørelse

Har du en aftale med Chang om omkostningsgodtgørelse SKAL du bruge nedenstående blanket (Skattefri godtgørelse).

Gældende takster kan du se i dokumentet Skattetakster.

Refusion af udgifter
Har du til et godkendt arrangement eller lignende afholdt udgifter af egen lomme SKAL du bruge nedenstående blanket (Refusion af udgifter). Proceduren er nærmere beskrevet på blanketten, som både findes i en excel-udgave og pdf-udgave.