Menu

Betingelser

undefined

Betingelser for anvendelse af kunstgræsbanen hos Aalborg CHANG

 

1. Anvendelse af arealet

a) Ved arealet forstås inden for hegnet om kunstgræsbanen.

b) Mad og drikkevarer må ikke medbringes på arealet.

c) Rygning er ikke tilladt på arealet.

d) Der må ikke opsættes stole, bænke eller lignende på arealet.

e) Der må ikke smides affald, tyggegummi, tape, glas eller lignende på arealet.

f) Ved træning/kamp ophør skal arealet være ryddet for kegler, bolde m.m.

g) Der må ikke kravles på hegnet, og man må ikke bruge hegnet som skydebande.

h) Banen må ikke benyttes, hvis der ligger sne på arealet. Arealet skal være ryddet.

 

2. Fodboldstøvler

a) Der må KUN anvendes fodboldstøvler med gummiknopper.

b) Fodboldstøvler skal børstes rene inden kunstgræsbanen betrædes.

 

3. Materiel

Slæb IKKE målene!

Mål eller andet tilbehør til banen skal enten køres på hjul eller bæres, da banen ellers beskadiges.

Målene SKAL stilles på plads efter brug.

De 2 stk. 11-mandsmål på markeringerne på baglinjen (som én 11-mands bane).

De 2 sidste 11-mandsmål ved det nye skur.

De 4 stk. 8-mands mål på markeringerne på sidelinjen (som 2 stk. 8-mands baner).

De 4 stk. 5-mands mål ved det nye skur.

 
4. Omklædning 
Der er ingen mulighed for omklædning på Chang - man skal møde omklædt ved banen. 
 

5. Overtrædelse

Overtræder man ovennævnte regler eller anvender arealet uden tilladelse, vil dette

medføre en advarsel og næste gang bortvisning. (= ingen træning/kamp på kunstgræsbanen).

 
Ved overtrædelse vil der blive stillet krav om erstatning og betaling af udgifter i forbindelse med udbedring af skader samt medgået tid hertil. 
Lejere af arealet er ansvarlig for at overtrædelse ikke sker i lejeperioden 
 

Med sportslig hilsen

Aalborg CHANG

Luk