Menu

Indmeldelse

 

Når du skal indmelde dig, så find den rette afdeling længere nede på siden og tryk på "Indmeld". Følg herefter vejledningen på skærmen. Når din indmeldelse er registreret og godkendt, modtager du en velkomstmail. Der kan gå et par dage.

 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser

Fodbold

Kontingentet er halvårligt og opkræves forud og refunderes ikke efterfølgende. (Passivt medlemskab er dog helårligt)

Halvårligt kontingent dækker perioderne 1/1-30/6 og 1/7-31/12. Der skelnes således ikke mellem udendørs og indendørs fodbold.

Tennis

Kontingent er helårligt fra perioden 1/5-30/4.

Fitness

Kontingent er halvårligt fra perioden 1/1-30/6 og 1/7-31/12 eller helårligt fra 1/1-31/12 alt efter medlemskab.

 

Rykkerprocedure

Betales kontingentet ikke rettidigt udsendes der en Rykker-1, hvor der tillægges et rykkergebyr på kr. 100.

Betales Rykker-1 ikke udsendes Rykker-2, og der tillægges yderligere kr. 100 i rykkergebyr.

Betales Rykker-2 ikke, vil medlemmet automatisk blive slettet af medlemslisten. Medlemmet vil ikke være spilleberettiget i andre klubber, da spillercertifikat ikke kan udleveres.

Øvrige spørgsmål 

Evt. øvrige spørgsmål til dit medlemskab bedes rettet til medlem@aalborgchang.dk.

Luk