Menu

Kort status efter COVID-19 lockdown

image
26. maj 2020 kl. 10:12

Alle i vores klub/forening har været meget forstående for de nødvendige tiltag vi har foretaget for at få vores klub/foreningsøkonomi til at hænge sammen.

Heldigvis fik vi mulighed for i sidste uge, at starte vores træningsaktiviteter op igen - hvilken glæde der kom tilbage på Provstejorden. Endnu må vi leve med en række restriktioner for at sikre vores samvær som anvendelse af omklædningsfaciliteter, og klubhus i øvrigt.

På medlemssiden:

Tennis har oplevet betydelig medlemsfremgang, og har nu det største medlemstal i 10 år. Dette i en tid hvor andre tennisklubber har svære betingelser på medlemssiden. Et stigende antal af vores fodboldmedlemmer gør brug af ”rabatten” ved dobbelt medlemskab fodbold/tennis- dejligt.

Fodbold har et vigende medlemstal – især er mange nye studerende ikke kommet til i det tidlige forår grundet COVID-19 nedlukning, og en del af børne-/ungdomsmedlemmerne har ikke betalt rettidigt kontingent i dette forår. På baggrund heraf er vores medlemstal faldet med 62 medlemmer. Håber de snart vender tilbage- da deres fravær er en økonomisk bet for klubben.

Økonomi:

Det mere generelle billede vedr. klubbens/foreningen økonomi kan vi sige, at medlemmernes loyalitet i forhold til kontingent betaling har været en meget stor hjælp for den økonomiske udfordring. Men desværre må vi konstatere meget store indtægtsnedgange på alle sommerens events (Karneval, Karolinelund m.v.) hvor vi har budgetteret med meget betydelige indtægter. Vi har ansøgt kulturministeriet om hjælp på 125.905 kr. Desværre er der ansøgt mere end 6 gange så mange penge end de 44 mio. kr. der er afsat til hjælp for foreningerne i Danmark. Lad os håbe denne pulje bliver genvurderet ellers vil foreningslivet i Danmark få meget svære vilkår efter COVID-19.

Vores inspektør, Jørn ”Tromme” Christensen har ikke været hjemsendt med løntilskud, men til gengæld er vores køkkenfaciliterer m.v. total-renoveret, og vores anlæg er virkelig flottere end nogensinde- og klar til den længe ventede opstart.

Dertil kan vi alle glæde os til de nye flotte faciliteter som i løbet af de kommende 6 måneder tager form.

På den korte bane klarer vores klub/forening sig igennem COVID-krisen hvis støttemidlerne udløses men effekterne på længere sigt er svære at spå om. En ting er sikkert, vi må og skal stå sammen omkring vores fællesskab for at opretholde, og udvikle vores klub/forening.

Aalborg Chang er et forpligtende fællesskab, hvor vi med situation omkring COVID-19 har oplevet et stærkt sammenhold- som vi skal bygge videre på for fremtiden.

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at fastholde ordinært kontingent for foråret 2020, da disse kontingentindtægter er helt grundlæggende for klubbens/foreningens videreførelse.

Lad os snart ses på Provstejorden igen! 

På bestyrelsens vegne

Klaus Bentzen