Menu

Renovering af klubhus fremrykkes!

image
28. april 2020 kl. 21:53

Tiden med COVID-19 bærer, set med Chang-briller, også positive elementer med sig. Aalborg kommune har meddelt klubbens bestyrelse at man fremrykker brugen af en vedligeholdelsespulje, og det kommer Chang tilgode ift. renoveringen af klubhuset. Budgettet tilføres ekstra 1.5 mio. kr. og renoveringen igangsættes med forøget styrke indenfor overskuelig fremtid. Den del af puljen som tilfalder Chang er rettet mod efterisolering, tagudskiftning, tagrender og nedløb, vindskeder og udhæng, mens det forsøges at inkludere vinduer og døre.