Menu

Meld dig ind i Aalborg Chang Motion - Fitness

image
30. september 2021 kl. 13:02

Som første led i Aalborg Changs nye gren Aalborg Chang Motion, står fitness-afdelingen klar. Skipperens Fitness hedder centeret og fungerer i et samarbejde med Aalborg SeniorSport, som hver især har finansieret halvdelen af maskinerne i det nye center. For Aalborg Changs andel af investeringen har Norlys Vækstpulje og Nordea Fonden bidraget med tilskud til indkøb af maskinerne.

Som foreningsfitness-tilbud er medlemskab et kontingent. Det følger samme kalender som foreningens øvrige kontingenter og opkræves halvårligt for perioden 1/1-30/6 og 1/7-31/12. Herudover er der ved helårskontingent en rabat ift. halvårskontingentet, og for medlemmer af Aalborg Chang i fodbold- eller tennisafdelingen, ydes der yderligere en rabat på helårskontingentet, der bringer den årlige pris ned på 100 kr. per måned.

For medlemmer af Aalborg Chang Motion følger de samme rettigheder som medlemmer af fodbold- og tennisafdelingen.

Vi håber, at kunne aktivere "hele familien (fra 15 år og op)" med den nye afdeling og skabe nogle rammer og tilbud, der tilgodeser dem, der nødvendigvis ikke dyrker fodbold eller tennis, og på længere sigt udvikle de tilbud, der er i Aalborg Chang Motion.

Fitness-lokalerne er placeret under den nye aktivitetshal med glasfacader ud mod banerne, så det er til at følge med i aktiviteterne her.

 

Indmeldelse foregår under Medlemskab, hvor motion har en sektion nederst på siden eller direkte via boksen, der er vist ifbm. med denne nyhed.