Menu

Bliv en del af klubbens bestyrelse

image
18. januar 2022 kl. 19:53

Den siddende bestyrelse opfordrer alle, der ønsker at deltage i klubbens udvikling om at deltage i udvalg eller stille sig til rådighed for en post i bestyrelsen.

I den nuværende bestyrelse er der allerede et medlem, der har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille til den kommende generalforsamling, hvorfor vi altså har en ledig plads. Derfor må ALLE med interesse i at komme med ind i klubbens maskinrum meget gerne kontakte formand Morten Borregaard på formand@aalborgchang.dk.

Derudover vil vi også gerne have flere af vores udvalg besat af flere medlemmer, så arbejdet i klubben ikke hviler på for få hænder. Det har de seneste år været vanskeligt pga. Covid-19, men vi håber, at vi i det kommende år kan arbejde mere målrettet med at få udvalgsstrukturen op at stå igen. Er man interesseret at hjælpe i et udvalg kan ovenstående mail også benyttes.

Bestyrelsesarbejdet i Chang er frivilligt, og det er derfor essentielt, at lysten skal være drivkraften. Arbejdsindsatsen varierer efter behov – dog med flest planlægningsopgaver før og efter sæsonafvikling. Der afholdes mellem 6-8 bestyrelsesmøder årligt på max 2 timer ad gangen. 2-3 af disse møder forventes i det kommende år afviklet online for at øge tilgængeligheden for bestyrelsens medlemmer.