Menu

Fodbold i Chang / FU

Alle, der vil spille fodbold i Chang, skal ha' mulighed for det - uanset køn, alder, ambitioner og talent! (ref. 2015 vedtægterne)

Bestyrelsen skal sikre, at Chang har et Fodboldudvalg (FU), der er sammensat bredest muligt i forhold til medlemsskaren, så alle beslutninger om Chang fodbold træffes med bredt fokus på, at alle tilgodeses, alle informeres og alle oplever sig selv som en del af fællesskabet Aalborg Chang. 

Changs vigtigste ressourcer er trænerne og holdlederne!

Uden medlemmer var Aalborg Chang ingenting. Men de betalende medlemmer, der træner, spiller kampe og hygger i klubben, tiltrækkes og fastholdes primært af de trænere og holdledere, der 100% frivilligt eller mod beskeden kompensation, ugentligt bruger 2-3-4-5 eftermiddage/aftener på at planlægge, koordinere og afvikle fodbold og klubliv for Changs godt 600 aktive fodbold-medlemmer.