Menu

Principper for årgangsopdeling

image

I Aalborg Chang udøver man sin sport i den årgang man naturligt er tilknyttet;  som født i 2001, så spilles i årgang 2001 som DBU beskriver herfor.

Er der ønske om at spille på andre årgangshold end det, som man er naturligt tilknyttet skal dette begrundes og forelægges klubbens Fodboldudvalg(FU) som sammen med involverede parter: børn, forældre og trænere vurderer den enkelte ansøgning og motivet herfor. På baggrund heraf kommer FU med en indstilling til beslutning.

Især ved børnenes opstart bør der være særlig opmærksomhed på at en række børns loyalitet til sporten og Aalborg Chang kan hænge nøje sammen med sociale relationer til klassekammerater fra skolen - selvom disse i realiteten kan tilhøre en anden årgang (ét år ældre/yngre).

Turneringsreglement i DBU herom:

  • §8 Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser
    § 8.1 I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – at benytte et begrænset antal spillere født i perioden fra 1. juli til 31. december året før den pågældende aldersgruppe = halvårsspillere. Halvårsspillere skrives på holdkortet med fødselsmåned og -år.


Vi ønsker også at understøtte principperne om at træne op og ned (25-50-25). Når en spiller træner og deltager i kampe for årgangen før eller efter, skal vi være særligt opmærksom på, at dette sker med hensyn til spilleren og dennes holdkammerater 

Det er kun muligt for en spiller, der i forbindelse med 25-50-25 træner og spiller kamp for en årgang over eller under at gøre sådan, hvis man samtidig passer sin træning på egen årgang, og samtidig er til rådighed for kampe på denne. 

Det forudsættes desuden at deltagelse skal aftales mellem trænerne, ligesom deltagelse ikke må betyde at andre medlemmer på den respektive årgang ikke tilbydes kamp i en given uge og sker med hensyntagen til at man ikke bygger en årgangs normale niveau på, at der permanent lånes spillere.

Vi ønsker IKKE en kultur baseret på ”mine spillere”, men at fokusere på en kultur med ”vores spillere”. ALLE bedes derfor med hensyn til dette indlede samarbejder, der sikrer, at vi tilbyder trænings- og kampmiljø, der understøtter alle spillere på alle niveauer, og dermed sikre, at vi ikke får halve årgange.