Menu

Udvalg

Udvalg og underudvalg

  • Økonomiudvalg
  • Aktivitetsudvalg
  • Kommunikationsudvalg
  • Fodboldudvalg
  • Tennisudvalg

 

Udvalgsstruktur

Aalborg Chang har på generalforsamlingen 26. marts 2015 vedtaget ændring af klubbens vedtægter og ændring i klubbens organisering således, at styring af klubben ikke længere varetages af formænd for afdelinger men derimod af udvalg med opgaver. Opgaverne er lagt ud til formålsbestemte udvalg og underudvalg, som alle skal virke for indfrielse af klubbens visioner og målsætninger ved indenfor sit eget emnefelt at sikre, at opgaverne løses bedst muligt til fælles gavn for alle medlemmer af klubben – og dermed til styrkelse af fællesskabet i Aalborg Chang.

Selvom alle udvalg og underudvalg skal kende og arbejde for at virkeliggøre klubbens visioner og målsætninger, som besluttes og kommunikeres af bestyrelsen, så skal det enkelte udvalg/underud­valg formulere sine egne ambitioner. Udvalgene skal også lave budget for sine opgaver og afklare, hvilke andre udvalg man vil samarbejde med for at nå sine mål – herunder økonomiudvalget vedr. budgettet.

Alle udvalg skal godkendes af bestyrelsen og mindst en gang årligt have sit mandat fornyet. Dette skal ske forud for bestyrelsens indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aalborg Chang. Næstformanden er formand for en styregruppe for udvalgsorganiseringen. Styregruppen består af repræsentanter for udvalg og underudvalg og skal primært være facilitator for, at udvalgene kan arbejde og dokumentere sit arbejde let og enkelt og ensartet. Styregruppen skal desuden rapportere status på udvalgene overfor bestyrelsen hver anden måned.

Alle udvalg og underudvalg skal arbejde for cementering af klubbens værdier og indfrielse af vision og målsætninger. Desuden skal det være indbydende at engagere sig frivilligt i udvalgsarbejde i Aalborg Chang. Derfor er der forberedt en skabelon for udvalgene. Alle dokumenter fra udvalg/underudvalg skal gemmes i pågældende udvalgs mapper på Changs fællesdrev.

Dokument om Aalborg Changs værdier og visioner, marts 2015

 undefined

Luk